Reference

Krug Subotičke mlekare, bogatiji je za jedan izuzetno lep skladišni objekat, koji je izgradila „SMB Gradnja“.
U fabričkom krugu Subotičke mlekare, na parceli od 6.000m2, sagrađeno je skladište repromaterijala.

Objekat je urađen od a.b. montažne konstrukcije, temeljene na a.b. temeljnim stopama i a.b. čašicama. Temeljne grede su takođe montažne, kao i galerija, koja je naknadno zalivena betonom i monolitizirana. AB krovni nosači su raspona 16.0m, a korisna visina skladišta je 6.0m. Celokupan objekat, fasadne i krovne površine, obložene su negorivim termopanelima. Podovi u skladištu su industrijski, od ferobetona d = 20cm.

U objektu je izvedena vodovodna, hidrantska, kanalizaciona i kišna instalacija, kao i neophodna elektro instalacija jake i slabe struje.

Spoljno uređenje je izvedeno, tako što je sa frontalnog dela skladišta izbetoniran veliki plato, armiranim betonom d = 20cm. Oko celog objekta su a.b. trotoari, a ostatak kompleksa su zatravljene zelene površine. Sa celog platoa je obezbeđeno odvodnjavanje površinske vode, putem zatvorenih kanala sa rešetkama za teški saobraćaj. Ceo kompleks je snabdeven hidrantima i hidrantskom mrežom.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica (Srbija)
Investitor:„MLEKARA“ a.d. Subotica
Opis radova:Komletni radovi sa spoljnim platoom i uređenjem
Površina:Površina kompleksa 6.000m2
Površina objekta 3.100m2
Završetak radova:2009. god
  • SMB Gradnja
  • 132196936854625077
  • SMB Gradnja
  • SMB Gradnja