Reference

Za holandskog investitora “DHV”, a za korisnika JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Subotice, izgradili smo deo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Renomirana holandska kompanija „DHV“, poverila nam je izvođenje radova na nizu objekata specijalne namene, na liniji mulja i to: digestori, silos za mulj, pogonska zgrada na liniji mulja, gas motori, stanica za povišenje pritiska, temelji lava filtera i baklje, kao i objekte na liniji vode i to: pogonska zgrada, crpna stanica i peskolov.

Svi navedeni objekti su zasebni i čine jednu celinu u procesu prečišćavanja otpadnih voda.

Objekti digestora su temeljeni na „Franki“ šipovima Ø520mm, dužine 15.0m preko kojih je a.b. temeljna ploča d = 55cm. Zidovi su kružni od armiranog betona debljine 35cm, visine 15.0m, a prečnika 14.0m. Tavanica je kupaste osnove, od armiranog betona debljine 20cm.

Objekat silos za mulj je takođe temeljen na „Franki“ šipovima Ø520mm, dužine 14.0m. preko kojih je a.b. temeljna ploča d = 40cm. Zidovi su cilindričnog oblika od a.b. i debljine d = 25cm, visine 8.0m, a prečnika 10.0m.

Ostali objekti su u skladu sa projektnom dokumentacijom, čisto armirano betonski ili u kombinaciji sa zidanim zidovima od YTONG blokova.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica (Srbija)
Investitor:„DHV“ Holandija
Opis radova:Komletni radovi za navedene objekte
Površina:Površina pod objektima 1.400m2
Završetak radova:2009. god
  • SMB Gradnja