Reference

Nakon izgradnje svih novih pogona, kao i rekonstrukcije postojećih pogona i rekonstrukcije kompletne kanalizacije otpadnih voda na red, i kao finale svega, došao je objekat “Prečistač otpadnih voda”, koji je SMB Gradnja izgradila za svog velikog Investitora.

Specifičnost objekta zahtevala je prethodno tehnološki projekat isporučioca i montažera opreme, na osnovu koga je, u skladu sa važećim propisima, projektovan i izveden prečistač otpadnih voda sa svim pratećim objektima.

Sam objekat je ukopan za 5.00m, a temeljen je na ab ploči d = 60cm. Zidovi su od armiranog betona debljine 45cm i visine 7.50m. Objekat je pravougaonog oblika. Pokriven je TR limom. Unutrašnji ab zidovi, pre montaže opreme, premazani su visokokvalitetnim premazom “INERTOL POKSIKAL NERT” renomiranog proizvođača “Sika”.

Uz objekat, kao prateći objekti, izgrađeni su objekat za obezvodnjavanje mulja, objekat mašinska kuća, kao i objekat za odlaganje smeća. Pored ovoga celokupna kanalizaciona mreža usmerena je prema sabirnoj ab šahti iz koje se pomoću muljnih pumpi, otpadna voda, prebacuje preko mašinske kuće u objekat prečistača, a nakon procesa prečišćavanja, prečišćena otpadna voda se preko objekta za obezvodnjavanje mulja, kanalizacionom mrežom dolazi u ulični kolektor.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica (Srbija)
Investitor:"MLEKARA" ad Subotica
Opis radova:Komletni radovi izuzev opreme.
Površina:Prečistač 500m2
Prateći objekti 600m2
Završetak radova:2011. god
  • SMB Gradnja
  • SMB Gradnja
  • SMB Gradnja
  • SMB Gradnja