Reference

Na kraju bulevara Zorana Đinđića, na Novom Beogradu sagradili smo izuzetno lep poslovni objekat.

Na Novom Beogradu, smešten između Bulevara i postojećih objekata, izdiže se poslovni prostor spratnosti Su+P+2, koji po izgledu i kvalitetu odskače od okolnih objekata.

Izgrađen je kao armirano betonski skeletni sistem, sa punim međuspratnim pločama, a celokupan objekat temeljen je na punoj temeljnoj ploči d = 50cm.

Za izgradnju objekta utrošeno je preko 5.000m3 betona i oko 800.000kg razne armature.

Krovni pokrivač je lagana čelična podkonstrukcija, preko a.b. ploče, a finalni pokrivač dupli aluminijumski lim sa termoizolacijom.

informacije o projektu:

Lokacija:Novi Beograd (Srbija)
Investitor:„M-INVEST“ d.o.o. Beograd
Opis radova:Objekat je sagrađen u a.b. skeletnom sistemu, sa a.b. stubovima i platnima kao i punim a.b. pločama. Rađeni su samo grubi građevinski radovi.
Površina:11.000m2
Završetak radova:Jul 2007. god
  • Bulevar AVNOJ 021
  • Bulevar AVNOJ 01
  • Bulevar AVNOJ 031