Reference

Kao i ostale i ovaj pogon je SMB Gradnja, izgradila u krugu Subotičke mlekare u ugovorenom roku, po svim standardima za ovu vrstu radova.

Pogon za proizvodnju feta sira, izgrađen je rekonstrukcijom postojećih magacinskih prostorija, i to rušenjem kompletnih postojećih pregradnih zidova i podova, sa izradom potpuno novih instalacija, kao i podova od “Hegenes” kiselootpornih pločica, dok su svi obodni zidovi i stubovi obloženi termo ravnim panelima, a celokupna instalacija vodovoda, odvodnih kanala i regala izvedena je od prohrona.

U sklopu pogona, po istom principu, urađena je komora za zrenje, sa potrebnim regalima za odlaganje gotovih proizvoda.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica (Srbija)
Investitor:"MLEKARA" ad Subotica
Opis radova:Komletni radovi osim automatske linije za proizvodnju feta sira.
Površina:Bruto površina 1.150m2
Završetak radova:2006. god
  • SMB Gradnja
  • SMB Gradnja
  • 132196910317713240
  • 13219691038492429
  • SMB Gradnja