Reference

U “Tehnološkom parku” grada Subotice, prvi objekat proizvodnog karaktera, izgradila je “SMB Gradnja”.

Na površini kompleksa od preko 30.000m2, na samom ulazu u grad iz pravca Sombora, u srcu novog “Tehnološkog parka”, sagradili smo velelepni proizvodni objekat, ukupne površine 13.800m2. Od te površine na administrativni deo otpada oko 2.000m2.

Objekat je građen po sistemu montažne a.b. konstrukcije, temeljene na temeljima samcima i a.b. čašicama. Fasadana obloga su negorivi termo paneli u kombinaciji sa strukturalnom staklenom fasadom i fasadnim aluminijumskim stenama. Krov je pokriven PVC membranom sa termoizolacijom, preko nosećeg visokoprofilisanog rebrastog lima. Podovi su industrijski d = 20cm, od ferobetona.

Zbog posebnih uslova namene objekta, unutrašnjost je snabdevena vodovodom, hidrantskom, kanalizacionom, kišnom mrežom, a unutrašnja jaka i slaba struja, ventilacija, klimatizacija i grejanje u potpunosti odgovara traženim uslovima namene.

Spoljni deo objekta, urađen je kompletno sa potrebnom infrastrukturom: vodovodna, hidrantska, kanalizaciona i kišna mreža, sa spoljnom kandelaberskom rasvetom. U jednom delu kompleksa, urađen je polu ukopani a.b. rezervoar za protivpožarnu vodu, kao i a.b. retenzija.

Okolo celog objekta izrađena je saobraćajnica, sa neophodnim parking prostorima za automobile i bicikle. Dok je preostali deo zatravljen. Oko celog kompleksa urađena je metalna ograda sa kapijama.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica (Srbija)
Investitor:„NORMA GROUP HOLDING“ GMBH
Opis radova:Komletno svi radovi sa spoljnim uređenjem
Površina:Površina kompleksa 30.000m2
Površina objekta 13.800m2
Završetak radova:2011. god
  • Norma-header
  • Norma-group-940-02
  • Norma-group-940-03
  • Norma-group-940-04