Reference

“SMB gradnja” je tokom 2008. godine, sagradila ovaj objekat, za potrebe kompanije “IVAŠPED”.

U industrijskom delu grada Subotice, koji se zove Magnetna polja, u ugovorenom roku, izgradili smo, magacin robe široke potrošnje.

Magacin je rađen kao čelična konstrukcija, obložena fasadnim i krovnim negorivim termo panelima. Cela konstrukcija je temeljena na a.b. temeljima samcima i trakastim temeljima. Podovi su industrijski od ferobetona, d = 20cm. Celokupan objekat je opremljen potrebnim instalacijama vodovoda, kanalizacije, hidrantske mreže, kao i elektro instalacijama jake i slabe struje. Na objektu su ugrađena troja automatska vrata, sa podiznim rampama. Spoljašnjost objekta je urađena na način, da su urađene sve podzemne instalacije, a finalno preko istih urađene saobraćajnice i potrebni parkinzi za teška i laka vozila.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica (Srbija)
Investitor:"IVAŠPED"d.o.o. Subotica
Opis radova:Komletni građevinski i građevinsko zanatski radovi
Površina:Površina kompleksa 2.500m2 Površina objekta 1.200m2
Završetak radova:2008. god
  • 129233295574408961
  • 129233295591454930