Reference

Za potrebe Američke kompanije “Lear” izgradili smo proizvodni pogon u Novom Sadu. Zajedno sa kancelarijama i skladištima, taj prostor pokriva 29.000 kvadratnih metara.

Radovi su otpočeli u aprilu 2016.godine, a završeni 20.oktobra iste godine.

informacije o projektu:

Površina:
  • lear2
  • lear3
  • lear1
  • lear4
  • lear6
  • lear7