Reference

Kompanija stočne hrane Gebi, iz Čantavira, je 2016.godine proširila svoje postrojenje za skladišni prostor u vidu silosa. Taj projekat je realizovan od strane našeg stručnog tima.

informacije o projektu:

Lokacija:Čantavir
Površina:
  • gebi6
  • gebi7
  • gebi8