Reference

Na desnoj strani auto puta Horgoš – Beograd, na koridoru 10, u neposrednoj blizini Palića, izvedena je benzinska stanica, sa TNG-om i ostalim sadržajem.

Za potrebe kompanije “Europetrol” d.o.o. iz Subotice, izgradili smo benzinsku stanicu, na desnoj strani autoputa Horgoš – Beograd, na koridoru 10, sa kompletnom infrastrukturom, kao i saobraćajnim priključcima, ulazom i izlazom na pomenutom autoputu.

Pored ove benzinske stanice, za potrebe, ove kompanije, uradili smo više rekonstrukcija postojećih benzinskih stanica i TNG-ova, na raznim lokalitetima.

informacije o projektu:

Lokacija:Palić, Autoput Horgoš - Beograd (Srbija)
Investitor:"EUROPETROL" d.o.o. Subotica
Opis radova:Komletni radovi
Površina:Površina kompleksa 1.5 hektara
Završetak radova:april 2009.
  • SMB Gradnja