Reference

Na lokaciji, stare gradske deponije, u neposrednoj blizini raskrsnice puteva za Rumuniju, Suboticu, Novi Sad i Zrenjanin, a na površini od 20 hektara, preduzeće “SMB gradnja” je izradila velelepni proizvodni pogon “Banini 2“.

Na površini od 20 hektara, stare deponije, koja je u potpunosti zamenjena novim nasutim materijalom, izgrađen je novi velelepni proizvodni pogon “Banini 2” sa kompletnim sadržajem.

Nosiva konstrukcija objekta, izvedena je u kombinaciji od montažnih prefabrikovanih elemenata i monolitne a.b. konstrukcije.

Konstrukcija je temeljena jednim delom na temeljnim čašicama, a delom na “Franki” šipovima.

Uz sam objekat je urađena, upravna zgrada, od najmodernijih materijala, a kao finale svega, spoljno uređenje sa celokupnim saobraćajnicama, parkinzima, ogradom oko celog kompleksa, kao i kompletna infrastruktura, vodovodna mreža, hidrantska mreža, kišna i fekalna kanalizacija, javna rasveta i spoljni trafo blok, sa kompletnim uređenjem zelenih površina.

informacije o projektu:

Lokacija:Kikinda (Srbija)
Investitor:"BANINI" ad Kikinda
Opis radova:Kompletno svi radovi sa spoljnim uređenjem
Površina:Proizvodni deo 14.000m2
Skladište gotovih proizvoda 2.400m2
Upravna zgrada P+1 1.500m2
Uređenje kompleksa i saobraćajnice 20.000m2

Završetak radova:maj 2009. god
  • Banini 02
  • Banini 01
  • Banini 05
  • Banini 03
  • Banini 06
  • Banini 04