Nagrada za najbolje preduzeće dodeljena od strane Europe Business Assembly (EBA)

Kroz inicijativu Evropskog poslovnog veća – Europe Business Assembly (EBA), Oksford, UK, Međunarodne zajednice poslovnih lidera i nagradaakademika, globalnog pozicioniranja, konsaltinga, marketinga i izdavački centara, međunarodna “Premijer biznis destinacija: Investicije, inovacije, posao unapređenja procesa ‘Forum je održan 29. juna 2016. godine u Bad Ems-u Nemačkoj.

Realizuje svoju misiju da obezbedi praktičan dijalog putem razvoja poslovanja i umrežavanje stručnjaka, vodeći regionalnih kompanija, investitora i regionalne izvršne vlasti, EBA-okuplja uspešna regionalna preduzeća i institucije iz 22 zemalje sveta. Najbolja regionalna preduzeća sa dobrom profesionalnom reputacijom dele svoje priče o uspehu sa ciljnom publikom, sačinjenom od  direktora preduzeća i donosiocima odluka u njima, i primaju zaslužena evropska priznanja od EBA stručnjaka i međunarodnih poslovnih tela

SMB-GRADNJA, D.O.O.  Subotica je jedno od najpoznatijih imena centralne i jugoistočne Evrope u građevinskoj industriji. Politika kvaliteta preduzeća ima za cilj da obezbedi prepoznatljivu uslugu od izvođenja radova u oblasti visokogradnje, stanogradnje i hidro izgradnju kao i visok nivo zadovoljstva potrošača.

EBA je sa ponosom predstavila SMB-GRADNJU, D.O.O. Subotica kao lidera u ovoj oblasti industrije.

SMB-GRADNJA, D.O.O. Subotica je dobila nagradu Best Enterprise Award od strane Europe Business Assembly  za svoju snažnu poziciju na domaćem tržištu, kao kompanija sa međunarodnom reputacijom, korišćenje savremenih principa upravljanja, visoko stručno kvalifikacije osoblja i sprovođenje uspešne marketing strategije.

Projekat Best Enterprise Award  osnovana je 2000. da predstavi najbolje regionalne kompanije  evropskoj poslovnoj zajednici. Glavni cilj Europe Business Assembly jeste da se istaknu vodeće kompanije i pomogne u njihovom daljem unapređenju i ulasku u EBA zajednicu, kao i pomoć u privlačenju partnera iz celog sveta među članovima EBA zbog sve većeg lanca podružnica i partnera u 60 zemlje.

Nominovani kandidati su pažljivo odabrani od strane stručnog istraživačkog tima EBA. Pobednici su određuju kroz EBA istraživanje rejtinga, koji uključuje medije, društvene mreže, internet, novosti i otvorenu analizu statističkih podataka, kao i preporuke društvenih organizacija, institucija, privrednih komora, ogranak udruženja i sindikata, obrazovnih institucija.

Gospodin Predrag Petričević, generalni direktor i vlasnik, nagrađen je kao menadžer godine. Europe Business Assembly poželela je SMB-gradnji, d.o.o. Subotica dalji uspešan razvoj i brz rast u budućnosti.