Reference

Proleća 2015. godine otpočela je sanacija i rekonstrukcija zgrade Austrouarske banke u Subotici. Objekat je sačuvan u svom izvornom stanju sa tom razlikom što je i on poput drugih objekata pretrpeo korekcije u nijansama boje fasade. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture propisao je pastelne, umerene, svetle nijanse koje su prijatne za oko.

Ovo zdanje je izgrađeno 1901. godine kao ugaona dvospratna građevina i predstavljalo je filijalu Austrugarske banke. Ova institucija je početkom 20. veka širom Monarhije izgradila niz filijala, a za potrebe projektovanja subotičke,  angažovala je arhitektu Ferenca Rajhla. Subotička filijala, izgrađena je četiri godine pre centralne banke u Budimpešti.

Ulogu banke, ova zgrada je imala i nakon Prvog svetskog rata kada je 1921. godine, zgrada predata Narodnoj banci Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica
Površina:
  • banka1
  • banka4
  • banka3
  • banka8
  • banka7