Reference

Na raznim lokacijama, u Vojvodini, preduzeće “SMB gradnja”, je izradila pet tržnih centara, za potrebe kompanije “KTC”d.o.o. Subotica, koja je kćerka kompanije “KTC” iz Križevaca, Hrvatska.

Na lokacijama u Subotici, Apatinu, Somboru, Bečeju i Senti, koje su prosečne površine 2.5 hektara, u izuzetno kratkim rokovima, po sistemu “ključ u ruke”, izgradili smo pet tržnih centara, koji se sastoje iz prodajnog dela, magacinkog dela, kao i restorana sa kuhinjom, sve u površini od 6.000m2, a kao posebna celina građena je benzinska stanica sa perionicom. Preostala površina kompleksa je uređena potrebnim saobraćajnicama, parkinzima i zelenim površinama. Sve je snabdeveno vodovodnom i hidrantskom mrežom, kišnom i fekalnom kanalizacijom, kao i svom ostalom infrastrukturom.

Objekti su građeni od čeličnih toplocinčanih profila, obloženih negorivim fasadnim i krovnim panelima. Podovi su industrijski, pogodni za ovu vrstu objekata.

Svi objekti su rađeni u periodu od septembra 2006. do decembra 2007. god, što znači da su svih pet objekata izvedeni za šesnaest meseci.

informacije o projektu:

Lokacija:Subotica (Srbija)
Apatin (Srbija)
Sombor (Srbija)
Bečej (Srbija)
Senta (Srbija)
Investitor:"KTC"d.o.o. Subotica
Opis radova:Komletna izgradnja po sistemu "Ključ u ruke"
Površina:Kompleks 25.000m2
Prodajni prostor 5.000m2
Magacinski deo 1.000m2
Benzinska stanica 300m2
Saobraćajnice, parkinzi, zelene površine 18.700m2
Završetak radova:2006 - 2007. god
  • KTC 01
  • KTC 03
  • KTC 02
  • KTC 04